Emekli Sandığı 4/C

DANIŞMA ÜCRETSİZDİR


Kadın Memurların Yaşlılıktan Emeklilikleri

08.09.1999 tarihinde Sandık iştirakcisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi (61 yaşını tamamlamaları)  nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında)  resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılını doldurmuş olmak şartı ile emekli aylığına hak kazanırlar.

08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş KADIN memurların emekliliği:

a. Normal Emeklilik Şartları:

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur kadınların emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

b. Kadınların yaşlılıktan 5400 gün ile emeklilik şartları:

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur kadınların kısmı emeklilik şartı ile yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

c. 01.05.2008 gününden sonra işe giren kadınler için emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş kadınlardan 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tesbiti de 9000 günü tamamladıkları / tamamlayacakları zamana göre belli olur.

9000 gün sayısını doldurdu tarihe göre aşağıdaki yaş şartları aranır:

9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınler için 58 yaşında emekli olur fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır.

1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 59

1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 60

1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 61

1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 62

1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 63

1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan kadın  için yaş 64

1.1.2048 tarihinden itibaren ise kadın için yaş 65


Kadın Memurlar İçin Emeklilik Şartları
Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakcisi yeni adıyla 4/C olarak emekli olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:

Kadın iştirakcilerden 20 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

Ayrıca; Emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan kadın memur   38 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.

Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen kadınlar ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 20 yılı yani 7200 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.

Kadınların  20 yılı tamamlamasına kalan süre (   23.05.2002 itibariyle)
http://www.sskemekli.com/

Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart)

Tamamlamaları Gereken Yaş
 (2.Şart)

2 yıl ve daha az

20

40

2 yıldan fazla – 3 yıl ve daha az

20

41

3  yıldan fazla – 4 yıl ve daha az

20

42

4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha az

20

43

5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az

20

44

6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az

20

45

7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az

20

46

8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az

20

47

9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha az

20

48

10  yıldan fazla – 11 yıl ve daha az

20

49

11 yıldan fazla – 12 yıl ve daha az

20

50

12 yıldan fazla – 13 yıl ve daha az

20

51

13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az

20

52

14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az

20

53

15 yıldan fazla –16 yıl ve daha az

20

54

16  yıldan fazla – 17 yıl ve daha az

20

55

17 yıldanfazla

20

58


Erkek Memurların Yaşlılıktan Emeklilikleri
08.09.1999 tarihinde Sandık iştirakcisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi(61 yaşını tamamlamaları)  nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında)  resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılını doldurmuş olmak şartı ile emekli aylığına hak kazanırlar.

08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş ERKEK memurların emekliliği :

a. Normal Emeklilik Şartları:

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

b. Erkeklerin yaşlılıktan 5400 gün ile emeklilik şartları:

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin kısmı emeklilik şartı ile yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

c. 01.05.2008 gününden sonra işe giren erkekler için emeklilik şartları:

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş erkeklerden 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır.  Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tesbiti de 9000 günü tamamladıkları / tamamlayacakları zamana göre belli olur.
 
9000  gün sayısını doldurduğu tarihe göre aşağıdaki yaş şartları aranır:

9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler için 60 yaşında emekli olur fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır.

1. 1.1.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için yaş 61

2. 1.1.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 62

3. 1.1.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 63
 
4. 1.1.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 64

5. 1.1.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 65 

6. 1.1.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek  için yaş 65

Erkek Memurlar İçin Emeklilik Şartları
Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakcisi yeni adıyla 4/C olarak emekli olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:

Erkek iştirakcilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
Ayrıca; emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan erkeklere 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır.

Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir.25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.

Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre (23.05.2002 itibariyle)

Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart)

Tamamlamaları Gereken Yaş
(2.Şart)

2 yıl ve daha az

25

44

2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve daha az

25

45

3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az

25

46

5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az

25

47

6 yıl 6 aydan fazla -  8 yıl ve daha az

25

48

8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az

25

49

9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az

25

50

11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az

25

51

12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az

25

52

14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az

25

53

15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az

25

54

17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az

25

55

16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az

25

56

20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay ve daha az

25

57

21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl

25

58

22 yıldan fazla

25

60DANIŞMA ÜCRETSİZDİR
yükleniyor..